11-02-2011

ALLES STROOMT


ZIENDEROGEN | Hans Mellendijk

beeld: © kazimir malevich | zwart vierkant, 1913


ogen voelden ruikend licht
handen zagen smakend vorm
oren proefden voelend toon
neuzen hoorden ziend reuk
tongen roken horend smaak


licht oogde voelend reuk
vorm handelde ziend smaak
toon hoorde proevend gevoel
reuk neusde horend zicht
smaak tongde ruikend gehoor


ogen zagen voelend reuk
handen proefden ziend smaak
oren hoorden ruikend licht
neuzen roken horend vorm
tongen voelden smakend toon


licht handelde proevend zicht
vorm hoorde ruikend gehoor
toon neusde horend reuk
reuk tongde voelend smaak
smaak oogde ziend gevoel


ogen proefden horend vorm
handen hoorden ruikend toon
oren roken smakend reuk
neuzen voelden ziend smaak
tongen zagen voelend licht


licht hoorde ruikend smaak
vorm neusde ziend gevoel
toon tongde voelend zicht
reuk oogde proevend gehoor
smaak handelde horend reuk


ogen hoorden smakend smaak
handen roken voelend licht
oren voelden ziend vorm
neuzen zagen horend toon
tongen proefden ruikend reuk


licht neusde ziend gehoor
vorm tongde proevend reuk
toon oogde horend smaak
reuk handelde ruikend gevoel
smaak hoorde voelend zicht


ogen roken ziend toon
handen voelden horend reuk
oren zagen ruikend smaak
neuzen proefden smakend licht
tongen hoorden voelend vorm


licht tongde horend gevoel
vorm oogde ruikend zicht
toon handelde voelend gehoor
reuk hoorde ziend smaak
smaak neusde proevend reukproevendertongen laf
horenderoren doof
ruikenderneuzen niets
voelenderhanden dood
zienderogen blind


hans mellendijk

ZIENDEROGEN [remix] | Hans Mellendijkproevenderoren 
horenderneuzen 
ruikenderhanden 
voelenderogen 
ziendertongen 


proevenderneuzen 
horenderhanden 
ruikenderogen 
voelendertongen 
zienderoren 


proevenderhanden 
horenderogen 
ruikendertongen 
voelenderoren 
zienderneuzen 


proevenderogen 
horendertongen 
ruikenderoren 
voelenderneuzen 
zienderhanden 


proevendertongen laf
horenderoren doof
ruikenderneuzen niets
voelenderhanden dood
zienderogen blind


© Hans Mellendijk

ZIENDEROGEN [eindmix] | Hans Mellendijkproevendertongen laf
horenderoren doof
ruikenderneuzen niets
voelenderhanden dood
zienderogen blind
ZEENDEROGEN [endmix] | Hans Mellendijk


veur Sebastiaan


pruvendertóngen laf
heurenderoren doof
roekenderneuzen niks
vulenderhanden dood
zeenderogen blind


gepubliceerd in De Moespot, No. 230, 54e jaorgang, juni 2011

tijd dijt | hans mellendijk


alhier, 20-10-2010


de ochtend begint voortvarend
7:07
een reeks van waarnemingen volgt
niet een uur maar 61 minuten later
8:08
9:09
dan bij de koffie
10:01
10:10
gl[:-)]mlachtijd
11:11
ongelogen waar nemen zintuigen 
dan weer 61 dan weer 7o minuten
12:12 12:21
13:13 13:31
14:14 14:41
15:15 15:51
dan bij de soep
16:16
16:40
gr[:-(]mlachtijd
17:17
18:00
staande tijd
verticaliteit
18:18
19:19
20:02  20:20
21:12
21:15
liggende tijd
horizontaliteit
21:21
22:22
tijd dijt
23:23 23:32
24:24 24:42


0:00


in de nacht schrikt hij wakker
3:33


is het een overgevoeligheid van de
hersenhelften, deze symmetriedwang?
of is het andere heldere taal?
en kijk ik, de neuroot, gewoon te vaak klok
en onthoudt hij dan alleen de schoonheid
van het cijfermateriaal?

palindroom dijt tijdgepubliceerd in krakatau 

PANTA RHEI | Hans Mellendijk

Beeld: Herakleitos | Johannes Moreelse

Vuur vuurt vurig vuur.
Water watert waterig water.
Lucht lucht luchtig lucht.
Aarde aardt aardig aarde.


Vuur watert luchtig aarde.
Water lucht aardig vuur.
Lucht aardt vurig water.
Aarde vuurt waterig lucht.


Vuur lucht vurig lucht.
Water aardt waterig aarde.
Lucht vuurt luchtig vuur.
Aarde watert aardig water.


Vuur aardt luchtig water.
Water vuurt aardig lucht.
Lucht watert vurig aarde.
Aarde lucht waterig vuur.
Enzovoort, enzovoort.
Alles stroomt en niets blijft.

WACHTEN TOT HET KWARTJE VALT | Hans Mellendijk

St. Carolus Borromeuskerk, Antwerpen, 6 maart 2010

Bazuin boven katheder
gaat glorerend tetteren
de herderkes in leder,
jubelend de letteren.
Götz gemodelleerde
pop Jezus gaat dansen.
Regelrecht uit
de poppenkraam.

Nu, zie ik eh, meer de, ..
Hier nu voor de kansel,
eh, pas het
circus van de Bossche schilder,
& Music Hall Antwerpse dichter
de bezette stad
in één groots verband.

Het wijwater wast
walsend eeuwen
schoon. Reset.


KEERKOM | Hans Mellendijk


Kastelen huizen in beemd en dreven
braaf alleen over het kanaal nog dapper.
Hier in brave Hendrik blijven steken
in vorm of vent wapengekletter.

Laat vallen het dogma
versplinter tot prisma.

Laat nogmaals duizend bloemen bloeien,
dijken van moed tegen de stormvloeden
van angst, om maar roergangers te citeren.
Om heel de boel als brave vent te keren.

FACTSHEET | Hans Mellendijk


Ach was dit feitenblad
zoals mijn oren hoorden
maar mooi een vijgenblad,
de t in g sonoorden.


Ik vlekken van wijn uit
de kleren van de keizer was.
In naaktheid de Rijn luidt
klinkend drinkbaar. 'Dank' zei het glas.


Want zoals de realiteit gebiedt
het is verloren Eden dat men ziet.

10-02-2011

SNELWEG A50 HERBEREDEN | Hans Mellendijk

A50, Arnhem-Apeldoorn, 14 maart 2009

Weer zie ik zoals in verleden najaar
maar nu stralende voorjaarszon.

De camera’s op palen in ritmisch paar.
Hoe Big Brother geweten won

in Bijbelbelt.

Het gedicht werd niet begrepen
in geen blad kon je het lezen.

En net nu ik er aan moet denken
ongeloof wil maar niet wenken

wordt ik ingehaald, buiten kijf
'n bestelbus van bewakingsbedrijf.

Van Big Brother.

Wat moet ik met die openbaring.
Een overdreven toevalligheid.

Een teken? Maar van wat?


zie ook: Het beloofde land