27-11-2020

VERLANGLIJSTJE | Hans Mellendijk


Het Toedicht is een versvorm gemunt door de dichter Louis Radstaak uit Klein Dochteren. Het werk wordt toegedicht aan een persoon die in het nieuws heeft gestaan of staat. Het wordt afgesloten met vindplaats en het moment. Hans Mellendijk liet de rijmpiet een verlanglijstje dichten.

Verlanglijstje

Eindelijk bevrijd van het schoorsteen-exceem.
Enkele schoorsteenvegen; weg 't probleem.
Dankbaar en blij ben ik nu in Zwiep alhier.
Zit nu achter typemachien en schrijfpapier.

Kromrijmend een verlanglijstje met mijn wens:
iets minder groen vlagvertoon, want die tendens
komt over als: vreemdelingen zijn gevreesd.
Wapper niet dag en nacht, maar wel bij een feest.

Laat de zon schijnen op de lege daken
geen kostbare landbouwgrond gaan verzaken.
Zet de kaarten op een energieneutraal
leven, in een klip en zonneklare taal.

Laat de windmolens op zee maar het werk klaren.
Vervuilde coulissen laat dat maar varen.
En een novemberstorm met gruw'lijk stieve
wind met dansende rokken van witte wieve.

Kladje gevonden op de Dieuwertje Blokkade
na de intocht van Sint Nicolaas, 14 november 2020.

Gepubliceerd in Achterhoek Nieuws | DICHT | week 48 | 24-11-2020
01-11-2020

ECHO | Hans Mellendijk


Echo

 

Wat hebben

Martinitoren in Groningen,

de Sint-Plechelmus in Oldenzaal,

het Paleis op de Dam of de Meir,

de sokkel van het Vrijheidsbeeld in

New York, met elkander gemeen?

 

Wat geven

de kerktorens, de paleizen,

al die beeldbepalende statue’s,

maar ook de doopvonten, de echo-

putten, grafstenen, drinkbakken en

huizen, aan onze oren te leen?

 

Luister mee in de oorschelpen van de aarde,

hoor uit de galmgaten van Stokkink en Winkels

heldere gezangen van Guillaume van der Graft,

die de pas gewassen kinderen weerkaatsen

in stokoude waterbronnen in Gelselaar.

 

Allen bezingen de goudglans van de eeuwen

sterke, de grenzeloze Bentheimer zandsteen.

 

 


Gepubliceerd in Achterhoek Nieuws | DICHT | week 44 | 27-10-2020